h4xxel

LoL

Lek och Lär

Läroprogram för förskolan utvecklat som ett skolprojekt av Axel Isaksson, Nils Nyberg, Max Alenius och Dylan Samin.

Utvecklades under kodnamnet 'glass'. LoL är fri mjukvara licensierad under GPL v2.